Fotopasti v Čičeriji in Brkinih

V ponedeljek, 12. junija so sodelavci in študenti UP FAMNIT in FVO, v sodelovanju z odgovornimi predstavniki lovske družine Žabnik Obrov, v okviru evropskih projektov StepChange in ENetWild (European Observatory of Wildlife), v Čičeriji in Brkinih (Primorsko lovsko upravljavsko območje) postavili fotopasti za ugotavljanje populacijskih gostot in aktivnosti divjih prašičev.