Trajnostni razvoj zahteva poznavanje številnih področij

Trajnostni razvoj postaja vse pomembnejši del strategij podjetij in organizacij. Sploh pri tistih, ki so zavezani k trajnostnemu poročanju ali pa se pripravljajo na prehod v zeleno gospodarstvo. To se kaže tudi na trgu dela, kjer se vse bolj poudarja potreba po trajnostnih znanjih in kompetencah, saj se družba, gospodarstvo in okolje soočajo s številnimi izzivi, povezanimi z okoljsko, družbeno in gospodarsko trajnostjo. Danes se mnoga podjetja in organizacije zavedajo, da je razvoj trajnostnih kompetenc med zaposlenimi ključen za uspešno uresničevanje trajnostnih strategij. Trajnostne kompetence vključujejo kombinacijo znanj, veščin, vrednot in načinov razmišljanja, ki omogočajo zaposlenim, da se učinkovito spopadajo s trajnostnimi izzivi ter prispevajo k pozitivnim družbenim, okoljskim in gospodarskim vplivom.

Na vse to opozarjajo sogovorniki v članku Trajnostne kompetence in veščine  https://www.zelenaslovenija.si/esg/na-trgu-so-iskani-kadri-z-znanji-o-trajnostnem-razvoju-esg-182/

 

Na Fakulteti za varstvo okolja, ki je edini visokošolski zavod, ki interdisciplinarno deluje na področju okoljevarstvenih ved, saj prepleta področja naravoslovnih, tehničnih, biotehničnih, družboslovnih in humanističnih ved, izobražujemo take kadre.

Še vedno se lahko vpišete na študij, ki vam bo zagotovil potrebna znanja za vstop na trg dela, ki se vse bolj zaveda pomena trajnostnega razvoja.

3. prijavni rok za vpis na redni in izredni študij varstva okolja in ekotehnologije bo odprt od petka, 22. septembra,  do ponedeljka, 25. septembra, do 12. ure.
Prijave je mogoče oddati na portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si).