Jubilejni Ilešičevi dnevi in predstavitev znanstvene monografije

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani danes in jutri v Ljubljani organizira jubilejne 20. Ilešičeve dneve. Posvečeni so častitljivemu jubileju zaslužnega profesorja dr. Jurija Kunaverja, ki letos praznuje 90 let. Jubilejni Ilešičevi dnevi potekajo pod naslovom Podnebne spremembe in izzivi geografije.

S prispevkom in predavanjem na dogodku sodeluje tudi naša sodelavka, izr. prof. dr. Irena Mrak. Skupaj s prof. dr. Jurijem Kunaverjem in doc. dr. Tomažem Goslarjem bo izvedla predavanje z naslovom: Spremljanje sprememb obsega ledenikov na širšem območju Himalaje – primer preučevanja južnega ostenja Makaluja (8481 m) s pomočjo slikovnega gradiva iz leta 1972 in 2014

Irena Mrak je tudi soavtorica znanstvene monografije Dolina Baruna pod Makalujem. Znanstvene raziskave v okviru alpinističnih himalajskih odprav leta 1972 in 2014.
Predstavitev knjige bo danes, ob 12. uri, na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Kot znanstvena veda se geografija nahaja na stičišču družboslovja, naravoslovja in humanistike, kar  geografinje in geografe opolnomoči za celovito, vzročno-posledično in problemsko razmišljanje o našem planetu. Vzgojno in izobraževalno geografsko delo je osrednjega pomena za izzive, ki jih prinašajo globalne podnebne spremembe.