Svetovni dan voda 2023: Pospešimo spremembe

Svetovni dan voda vsako leto obeležujemo 22. marca. Dan je namenjen ozaveščanju o pomembnosti vode za življenje na Zemlji in poudarjanju pomena trajnostnega upravljanja vodnih virov. Letošnja osrednja tema se glasi: »Pospeši spremembo.« Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu – za dostop do pitne vode in sanitarno ureditev za vse. Naredi, kar lahko.

Letošnji svetovni dan voda 2023, ki ga bodo po svetu spremljali različni dogodki in aktivnosti, kot so predavanja, okrogle mize, izobraževalne delavnice, čistilne akcije ter ozaveščevalne kampanje, se osredotoča na reševanje vodne in higienske krize in z geslom »Pospešimo spremembe« ljudi poziva, naj storijo vse, kar lahko, da bi ju pomagali rešiti.

Akcijski načrt za vodo bo predstavljen na konferenci Organizacije združenih narodov (OZN) o vodi 2023 (22.–24. marec, New York, ZDA), kar bo prvi tak dogodek po skoraj 50 letih. Konferenca bo povezala različne vrste deležnikov, ki bodo oblikovali nova partnerstva in sprejeli zaveze za hitrejše ukrepanje.

Moje, tvoje, naše in vaše zaveze se bodo združile s širše zastavljenimi zavezami vlad, podjetij, organizacij, institucij in koalicij. Te zaveze bodo združene v Akcijski agendi za vodo (Water Action Agenda), ki bo predstavljena na konferenci OZN o vodi leta 2023 in je zasnovana za zagotavljanje hitrih sprememb v preostanku tega desetletja. To je enkratna priložnost naše generacije, da se svet združi za dostop do pitne vode in sanitarne ureditve. Naredi, kar lahko. 

Največja težava, s katero se soočamo, je še vedno zagotavljanje varnega dostopa do pitne vode ter izboljšanje sanitarne varnosti. Danes kar četrtina ljudi (2 milijardi) po svetu nima varne pitne vode in skoraj polovica prebivalstva (3,6 milijarde ljudi) nima varnih sanitarij. In kar 1,4, milijona ljudi na leto umre zaradi bolezni, povezanih z onesnaženo vodo, slabimi ali neobstoječimi sanitarijami ter slabo higieno.

Kaj lahko storimo sami, da pospešimo spremembe?
Organizatorji poudarjajo, da vsak od nas lahko postane del sprememb in v svojem vsakdanjem življenju spremeni načine uporabe, porabe in ravnanja z vodo in prispeva k ohranjanju naših vodnih virov.

Poudarjajo pomembnost varčevanja z vodo, opozarjajo na razumno uporabo nevarnih snovi v gospodinjstvih, redno vzdrževanje interne vodovodne napeljave in odtokov, malih komunalnih čistilnih naprav, na pravočasno praznjenje greznic, na shranjevanje padavinske vode za zalivanje vrtov. Še posebej pomembno je pravilno odlaganje odpadkov, pri čemer živilskih odpadkov, olj, zdravil in kemikalij ne mečite v wc-školjko ali v odtok. Postanimo odgovorni uporabniki vodnih virov ter predvsem razumni potrošniki in kupujmo le stvari, ki jih res potrebujemo.

Letošnji svetovni dan voda tako nagovarja ljudi z »Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu«. Sedaj je priložnost, da združimo moči za vodo in skupaj pospešimo napredek. Vsak naj odigra svojo vlogo in stori, kar lahko. Le skupaj lahko rešimo vodno in higiensko krizo.

 

Več si lahko preberete TUKAJ.