Back

Mednarodni dan gozdov 2023: Zdrav gozd za zdravje ljudi

Mednarodni dan gozdov, ki ga obeležujemo 21. marca, je v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja razglasila Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) in vsako leto poteka z namenom ozaveščanja o pomenu gozdov za ljudi. Letošnji slogan se glasi: Zdrav gozd za zdravje ljudi.

Zagotavljanje zdravega gozda, njegovo ohranjanje in sonaravni razvoj so ključna vodila pri trajnostnemu upravljanju z gozdovi.

Ključni poudarki FAO ob letošnjem mednarodnem dnevu so:

  • Gozdarski sektor ustvarja delovna mesta za najmanj 33 milijonov ljudi, gozdne proizvode pa uporabljajo milijarde. Ocenjuje se, da je več kot polovica svetovne gospodarske proizvodnje, tj. BDP, odvisna od storitev ekosistemov, vključno s tistimi, ki jih zagotavljajo gozdovi. Ocenjuje se, da več kot polovica celotnega svetovnega prebivalstva uporablja nelesne gozdne proizvode za podporo svojemu dobremu počutju in preživetju.
  • Gozdovi so bistveni za zdravje planeta in dobro počutje ljudi. Gozdovi pokrivajo skoraj tretjino zemeljske površine in ljudem zagotavljajo dobrine, kot so les, gorivo, hrana in krma, pomagajo v boju proti podnebnim spremembam, ščitijo biotsko raznovrstnost, tla, reke in rezervoarje ter služijo kot območja, kjer se ljudje lahko približajo naravi. V Sloveniji je delež pokritosti površine z gozdom še višji, saj gozd pokriva 58 odstotkov Slovenije, kar nas po gozdnatosti uvršča na tretje mesto v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko.
  • Trajnostna raba gozdov nam bo pomagala pri prehodu na gospodarstvo, ki temelji na obnovljivih, ponovno uporabnih in recikliranih materialih. Les se lahko uporablja za različne namene, z manjšimi vplivi na okolje kot številni alternativni materiali. Enkrat uporabljen les je mogoče ponovno uporabiti in reciklirati, s čimer se podaljša njegova življenjska doba in dodatno zmanjša materialni odtis.
  • Širjenje uporabe gozdnih proizvodov prispeva k ogljični nevtralnosti. Znanost in inovacije proizvajajo vznemirljive nove izdelke iz lesa in dreves, vključno s tekstilom, hrano, gradbenimi materiali, kozmetiko, biokemikalijami, bioplastiko in zdravili. Zamenjava manj trajnostnih materialov z obnovljivim lesom in lesenimi izdelki lahko zmanjša ogljični odtis. Z vgradnjo lesa v bivalno okolje les ugodno vpliva na počutje in zdravje uporabnikov. Z uporabo lesa iz lokalnih gozdov poskrbimo tudi za skrajšanje prevoznih poti in posledično za zmanjšanje izpustov iz prometa. Sklenjene gozdno-lesne verige pomembno prispevajo k odgovornemu in učinkovitemu gospodarjenju z gozdovi in trajnostnem razvoju lokalnega gospodarstva.
  • Trajnostni les je bistven material za ozelenitev mest. Gradbeni sektor je odgovoren za skoraj 40 odstotkov izpustov toplogrednih plinov na svetovni ravni. Inovacije omogočajo uporabo več lesa v visokih stavbah in drugi infrastrukturi – kar nam pomaga »ozeleniti« naša mesta, ker les shranjuje ogljik, za proizvodnjo potrebuje manj energije kot mnogi drugi gradbeni materiali in zagotavlja dobro izolacijo. Če bi z lesom nadomestili samo 1 m3 drugih materialov, bi zmanjšali CO2 v ozračju kar za 2 toni oziroma če bi v Evropi samo za 10 odstotkov povečali delež novozgrajenih hiš iz lesa, bi letno za 25 odstotkov znižali količino CO2 v ozračju.
  • Gozdovi so ključnega pomena za ohranjanje proizvodnje hrane. Storitve gozdnih ekosistemov – kot so vzdrževanje biotske raznovrstnosti, uravnavanje podnebja, kakovost vode in prsti ter opraševanje – so bistvenega pomena za trajnostne agroživilske sisteme in prehranjevanje rastočega svetovnega prebivalstva. Poleg tega naj bi več kot tri četrtine podeželskih gospodinjstev po vsem svetu nabiralo divjo hrano iz gozdov in drugih okolij.
  • Potrebnih je več ukrepov za zaustavitev krčenja in propadanja gozdov. Svet je od leta 1990 izgubil 420 milijonov hektarjev gozda – območje, ki je večje od Indije –, krčenje gozdov pa se nadaljuje s približno 10 milijoni hektarjev letno, predvsem zaradi širitve kmetijstva. Trajnostno gospodarjenje z gozdovi lahko pomaga zmanjšati krčenje in degradacijo gozdov, obnoviti degradirano pokrajino ter ljudem zagotoviti delovna mesta in obnovljive materiale.
  • Izberite lesene izdelke iz zakonitih in trajnostnih virov. Potrošniki lahko prispevajo k trajnostni rabi gozdov tako, da izberejo lesne izdelke z oznako ali certifikatom, ki potrjuje, da prihajajo iz zakonitih in trajnostnih virov.

 

 

Preskoči na vsebino