Razvijamo rešitve za vzorčenje mikroplastike

Na Fakulteti za varstvo okolja v okviru projekta Inerreg Eurpe PLASTIX iščemo praktične rešitve za vzorčenje mikroplastike v naših vodnih okoljih.

Mikroplastika so namreč majhni delčki plastike, manjši od petih milimetrov, ki se v okolju pojavljajo kot posledica plastičnega onesnaževanja. Ker jih s prostim očesom težko opazimo in prepoznamo, jih pogosto spregledamo. A zaradi tega niso za okolje in ljudi nič manj nevarni!

Zavedamo se pomembnosti novodobne problematike in kompleksnosti iskanja rešitev, zato povezujemo znanja varstva okolja, biokemije, ekotehnologij, strojništva in ekologije.

Izum plastike na osnovi sintetičnih polimerov v začetku 20.st nam je za vedno spremenil življenje in danes si življenja brez plastike skoraj ne znamo več predstavljati. Plastika je poceni, lahek, močen in upogljiv material  –   kar ima za posledico praktično neomejeno število možnih aplikacij.

Plastična revolucija pa je vendarle prinesla tudi svojo ceno. Danes proizvedemo več kot 300 milijonov ton plastike letno in polovico le-te uporabljamo v izdelkih za enkratno uporabo. S tem, ko naraščata znanje in zavedanje o preudarni uporabi plastike, pa postaja vedno bolj aktualno tudi področje mikroplastike. Mikroplastika so majhni plastični delci velikosti do 5 mm. Nastane lahko pri razgradnji večjih plastičnih produktov, lahko pa jo v takšni velikosti tudi namerno proizvajamo – kot surovino za nadaljnjo proizvodnjo plastičnih izdelkov, ali kot dodatek za izboljšanje lastnosti končnega izdelka.

Z namenom ozaveščanja mladih glede problematike mikroplastike, je FVO skupaj s strokovnjaki različnih področij že uspešno izvedla izobraževalni mednarodni Erasmus+ projekt »Mikroplastika-jutrišnji makro problem (MicPraPROB)«.

Mikroplastika je bila tudi osrednja tema letošnje poletne šole FVO – Majhni koraki za velike spremembe v okolju. V okviru delavnice Mikropalstika iz naših oblačil so se udeleženci v treh raziskovalnih dneh dodobra seznanili s to novodobno okoljsko nadlogo in skupaj z mentorji iskali rešitve za zmanjševanje tovrstnega obremenjevanja našega okolja.

Prepričani smo, da lahko ozaveščena družba naredi precej mikro korakov, ki lahko prispevajo k zmanjšanju količine mikroplastike v okolju.