Pomembna prelomnica naših raziskav na projektu PLASTIX

Fakulteta za varstvo okolja bo kmalu obeležila prvo leto sodelovanja v mednarodnem projektnem konzorciju PLASTIX – Plastics Revolution for European Regions, progama Interreg Europe.

V projektu skupaj z Razvojno agencijo SAŠA nagovarjamo razvojno in okoljsko pomemben regionalni dokument Območni razvojni program SAŠA regije 2021-2027 in ob podpori ostalih evropskih partnerskih regij (Tampere (Finska), Katalonija (Španija), Frizija (Nizozemska), Lombardija (Italija), ), Värmland (Švedska)) spoznavamo primere dobre prakse na področju  industrijskega prehoda v gospodarstvo, gospodarno z viri, rasti krožnega gospodarstva in ekoloških inovacij na industrijsko izjemno močnem področju plastike. Na fakulteti želimo s svojim znanjem prispevati predvsem k doseganju strateških ciljev za nizkoogljično, zeleno in povezano SAŠO 2030.

Raziskovalno delo smo usmerili na preučevanje morebitno prisotnosti mikroplastike v rekah. Menimo, da je spremljanje mikroplastike v rekah ključno za razumevanje ekoloških in zdravstvenih tveganj, povezanih z onesnaženostjo s plastiko, identifikacijo virov onesnaženja, obveščanje o političnih odločitvah ter ozaveščanje o potrebi po trajnostnih praksah za zaščito naših sladkovodnih ekosistemov.

V dveh največjih rekah Savinjsko-Šaleške regije, reki Paki in Savinji, bomo spremljali morebitno obremenjenost s plastičnimi delci. S podporno študijo družbeno-ekonomskih dejavnosti bomo poiskali potencialne vzroke za pojav plastičnih delcev v vodnih telesih in nato oblikovali predloge, s katerimi bomo dosegli strateške cilje naslovljenega dokumenta.

V prvem letu smo se osredotočili predvsem na raziskovanje metodologij, ki jih raziskovalci v različnih evropskih regijah, pa tudi širše, že uporabljajo in izsledke uporabili za oblikovanje naše metodologije vzorčenja in analiziranja mikroplastike in plastičnih odpadkov. S pomočjo tehničnega znanja Visoke šole za proizvodno inženirstvo smo razvili lasten prototip, ki temelji na uporabi filtracijskega sistema s prenosno vodno črpalko. Prednost takega sistema je neodvisnost meritev od pretoka vode in globine vzorčenja ter nadzor nad količino prefiltrirane vode, kar naredi meritve natančnejše in bolj reprezentativne.

Slednjega smo v petek, 26.1.2024, tudi uspešno testirali in izvedli poskusni zagon naprave na prečiščeni vodi Centralne čistilne naprave Šaleške doline ter nato še na reki Paki. Testiranje predstavlja pomembno prelomnico v razvoju projektnih aktivnosti v naši regiji.

Sedaj z nestrpnostjo čakamo, kaj bodo pokazale analize v laboratoriju, kjer prav tako preverjamo različne metode obdelave vodnih vzorcev in pripravo le teh za zaznavanje ter identifikacijo plastičnih delcev. Rezultati bodo predstavljali izhodišče našega periodičnega monitoringa, ki ga bomo na izbranih lokacijah testirali v prihodnjih treh letih.

Foto: Lara Furman