Objava v Zlatorogov zbornik

V publikaciji Zlatorogov zbornik so avtorji Dhyan Anaja Banič, prof. dr. Elena Bužan in prof. dr. Boštjan Pokorny objavili izvirni znanstveni članek z naslovom Crossings of mammals over highways – case study on highway section Vrhnika – Postojna.