Objava v Animals

V reviji Animals je prof. dr. Elena Bužan  s soavtorji  Sandro Potušek, Luko Dunišem in prof. dr. Boštjanom Pokornim objavila znanstveni članek Neutral and Selective Processes Shape MHC Diversity in Roe Deer in Slovenia.

https://www.mdpi.com/2076-2615/12/6/723/pdf