Objava v reviji Journal of Mammalogy

Prof. dr. Elena Bužan je skupaj s soavtorji v znanstveni reviji Journal of Mammalogy objavila raziskovalni članek z naslovom »Diversity of MHC class II DRB alleles in the Northern chamois genus Rupicapra«.

Znanstveniki so pri severnem gamsu (Rupicapra rupicapra) preučevali skupino imunogenov poglavitnega histokompatibilnostnega kompleksa. Ti geni so pod vplivom naravne selekcije, pomagajo pri prilagoditvi vrste na okolje in ponujajo vpogled v genetski ter evolucijski potencial vrste. S pomočjo napredne tehnologije sekvenciranja naslednje generacije so ugotovili, da genetske različice ohranjajo uravnoteženo selekcijo v različnih skupinah populacij, ki imajo podobne frekvence genov. Ta mehanizem deluje tudi v majhnih, izoliranih skupinah, ki so močno prizadete zaradi naključnih sprememb v genetskih zapisih, imenovanih genetski zdrs.