Na Konferenci o alpski biotski raznovrstnosti in Forumu Alpinum 2024 tudi pomemben prispevek sodelavcev FVO

V sklopu predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji 2023–2024 Kranjska Gora med 12. in 14. junijem 2024 gosti dva mednarodna dogodka: Konferenco o alpski biotski raznovrstnosti in Forum Alpinum 2024, pod skupnim naslovom Skupaj za Alpe: ohraniti, povezati in obnoviti (Joint action for the Alps: conserve, connect and restore).

Mednarodno konferenco organizirata slovensko predsedstvo Alpske konvencije in Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanja v Alpah (International Scientific Committee on Research in the Alps – ISCAR).

Dogodka sta namenjena razpravam o možnostih, da bi s skupnim pristopom v Alpah naslovili globalne in EU cilje na področju biotske raznovrstnosti, o izzivih s katerimi se pri tem srečujemo ter najnovejšim znanstvenim spoznanjem o biotski in geo-diverziteti v Alpah.

S predstavitvami in prispevki na konferenci sodelujejo tudi sodelavci Fakultete za varstvo okolja.

Viš. pred. dr. Peter Skoberne bo s predstavitvijo sodeloval v uvodnem plenarnem delu.

Članek z naslovom Mountain pasturing and quality of water sources in the Kamniško-Savinjske Alps in ugotovitve bosta v skupini Water resources & Geodiversity doc. dr. Natalija Špeh in viš. pred. dr. Anja Bubik.

S prispevkom Microplastics contamination in high mountain lakes – case of Triglav National Park v skupini Ecosystem services & connectivity sodelujejo tudi izr. prof. dr. Irena Mrak, dr. Andrej Kržan in Matej Kovač, ki je to problematiko raziskoval tudi v okviru magistrske naloge na FVO.

Zaključki bodo uporabljeni pri dopolnitvi kratkega poročila o skupnih ukrepih za biotsko raznovrstnost v okviru Alpske konvencije s priporočili za prihodnje korake na tem področju.