Back

Plastično o EDU4PlastiCircular

This event has expired

Vse evropske regije se soočajo s številnimi izzivi na področju plastičnih odpadkov.

Kako zmanjšati količine zavrženih plastičnih odpadkov, kakšna so možnosti recikliranja, ponovne uporabe in zamenljivosti plastičnih materialov? Premik k uspešnejšemu in bolj trajnostnemu gospodarjenju s plastiko zahteva zaveze za ukrepe in aktivacijo v vseh sektorjih in na vseh ravneh. Vse se začne z izobraževanjem.

Glavni cilj projekta EDU4PlastiCircular je razviti in spodbuditi zelene spretnosti visokošolskih učiteljev in študentov, vodij in zaposlenih ter zelene prakse in ozaveščenost o plastiki v krožnem gospodarstvu in nevtralnem gospodarstvu ter prispevati k digitalni preobrazbi EU.

Vabljeni na javno predstavitev projekta in projektnih aktivnosti. Skupaj bomo naredili prve korake za bolj zdravo in bolj zeleno prihodnost.

Začetek

10:00

15. marca 2024

Konec

12:00

15. marca 2024

Kraj

Fakulteta za varstvo okolja, Trg mladosti 7, Velenje (Sejna soba)

Preskoči na vsebino