Erasmus+ obisk Univerze v Zenici

V začetku meseca je direktor FVO, doc. dr. Gašper Gantar, v okviru programa mobilnosti Erasmus+ obiskal partnersko Univerzo v Zenici, kjer je predaval o ogljičnem odtisu tehničnih izdelkov.

Z dekanom Strojne fakultete, Ibrahimom Plačićem, in  dekanom Politehnične fakultete, Samirjem Lemeš, so se pogovarjali o možnostih nadaljnjega projektnega in raziskovlanega sodelovanja.

Gostitelji so mu predstavili tudi delovanje Inštituta Kemala Kapetonoviča, ki deluje pod okriljem univerze. Kot sta povedala direktor inštituta Mustafa Hadžalić in vodja centra za okolje Halim Prcanovič, že 60 let izvajajo meritve kakovosti zraka, vode in tal ter odpada. V zadnjem času se največ ukvarjajo z meritvami zraka. Ogledali in preizkusili so tudi univerzitetne laboratorije.