Erasmus+ obisk Univerze na Reki

Sredi maja se je doc. dr. Natalija Špeh mudila na delovnem obisku na partnerski Univerzi na Reki (University of Rijeka), kjer je v okviru programa Erasmus+ predavala na tamkajšnji Fakulteti za gradbeništvo (Faculty of Civil Engineering). V okviru predavanja z naslovom Marine litter deposition at remote coastal/islands’ areas in the Adriatic Sea je predstavila tudi skupno delo s kolegi z Univerze v Zadru, Oddelek za geografijo, kjer so leta 2018 zasnovali metodologijo popisovanja makroodpadkov na obalah otokov v Jadranskem morju. Raziskovalci ugotavljajo porast deleža odpadkov plastičnega porekla v skrajnem južnem jadranskem območju, na Elafitskih otokih, v obdobju 2021-2023. Letos načrtujejo novo primerjavo 2019-2024 na območju lošinjskega akvatorija.

Poleg predavanj so študentje sodelovali tudi pri terenskem delu. Odvzeli/filtrirali so vzorce morske vode za nadaljnje (laboratorijsko) delo ugotavljanja biodiverzitete na dveh tipih obal/plaž vzdolž reške riviere: antropogene (umetne) in naravne. Poleg slanosti, temperature morja bo eden od kazalnikov stanja obale prisotnost živih organizmov s poudarkom na vrstah rib (metoda bioindikacije).

Doc. dr. Natalija Špeh se je pri delu pridružila tudi raziskovalcu dr. Maximilianu Wagnerju z Univerze v Gradcu, ki pod mentorstvom izr. prof. Igorja Ružića opravlja mednarodni podoktorski študij v okviru Univerze v Antwerpnu.