Dan Fakultete za varstvo okolja

Spoštovani študenti, zaposleni in sodelavci,

ob današnjem dnevu Fakultete za varstvo okolja (FVO) želiva z vami deliti nekaj misli glede našega poslanstva in odgovornosti.

Svet se sooča z mnogimi in naraščajočimi okoljskimi izzivi, ki zahtevajo takojšnje rešitve. Ker je FVO ena vodilnih ustanov na področju okoljevarstvenih ved v slovenskem prostoru, je naša odgovornost, da izobražujemo in usposabljamo okoljske strokovnjake s širokim znanjem in kompetencami; strokovnjake, ki bodo znali aktivno pristopiti k reševanju raznoterih okoljskih problemov ter bodo s tem zagotovili trajnostno prihodnost. Hkrati je naša odgovornost, da prenašamo znanje, ki smo ga ali ga bomo pridobili z znanstveno-raziskovalnimi projekti, h končnim uporabnikom oz. ga implementiramo v prakso, npr. prek praktičnih aplikacij, ki bodo imele konkreten in merljiv učinek.

Zahvaljujeva se vam za vašo zavzetost in delo. Vaša prizadevanja in predanost so tisto, kar zagotavlja prepoznavnost in odličnost FVO. Hkrati vas prosiva, da dan fakultete izkoristite za razmislek, kako lahko vsak izmed nas tudi v prihodnje prispeva k razvoju FVO in posledično naše skupnosti.

dr. Gašper Gantar, direktor in dr. Boštjan Pokorny, dekan