Dan za Savinjo 2024

Ob ribnikih Preserje v Braslovčah je bil 18.6.2024 organiziran naravovarstveni dogodek Dan za Savinjo 2024, ki ga je pripravil  Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje. Dogodek je bil namenjen učencem osnovnih šol ter njihovim učiteljem. Sodelovalo je veliko naravovarstvenih zavodov in krajinskih parkov, med njimi tudi Fakulteta za varstvo okolja.

Na FVO smo pripravili in izvedli praktično delavnico na temo »Tla in vloga tal v okolju«. Za učence in učitelje smo pripravili kratko anketo, v kateri nas je zanimalo njihovo splošno znanje in zanimanje za tla. Kasneje pa so po skupinah analizirali različne talne vzorce, merili kislost s pH lističi in določali barvno kodo z uporabo priročnika »Munsell; Soil Color Charts«. Dogodka se je udeležilo skoraj 200 učencev, na delavnici FVO je sodelovalo več kot 100 otrok, ki so z zanimanjem prisluhnili in postali pedologi za en dan. Dogodek se je izkazal za odlično priložnost za medsebojno povezovanje in predajanje znanja v učilnici na prostem.