Uvodno srečanje projektne skupine novega CRP projekta

člani projektne skupine na sestanku v sejni sobi FVO

V sredo, 6. 12. 2023 je bil na Fakulteti za varstvo okolja uvodni sestanek projektne skupine projekta »Tveganje zaradi okoljskih in naravnih nesreč na območjih delovanja Slovenske vojske«. Sestanka so se udeležili predstavniki vseh sodelujočih raziskovalnih organizacij (Fakulteta za varstvo okolja, ZRC SAZU-Inštitut za raziskovanje krasa in Univerza v Mariboru-Fakulteta za varnostne vede) ter predstavnica MORS oz. vsebinska spremljevalka projekta (mag. Marjana Trontelj iz Generalštaba Slovenske vojske). Podrobneje so pregledali projektne sklope projekta, terminski plan izvedbe projekta in aktivnosti v letu 2023.