Tla: kjer se hrana začne

Ob svetovnem dnevu tal, ki ga obeležujemo 5. decembra, Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) v ospredje postavlja pomen tal za pridelavo hrano, ki je bogata s hranilnimi snovmi. Pod sloganom Tla: kjer se hrana začne opozarjajo, da je proces degradacije tal zaradi izgube hranil eden najpomembnejših problemov na svetovni ravni za prehransko varnost.

Kot so poudarili pri FAO, je letošnji svetovni dan posvečen ozaveščanju o pomenu ohranjanja zdravih ekosistemov in dobrega počutja ljudi z obravnavanjem vse večjih izzivov pri upravljanju tal, povečanjem ozaveščenosti o tleh in spodbujanju družb k izboljšanju zdravja tal.

Da so tla ob naraščajočih potrebah prebivalstva in podnebnih spremembah izpostavljena številnim nevarnostim in procesom degradacije, med katere spadajo erozija, zmanjšanje količine organskih snovi v tleh, poplave, pozidava zemljišč in onesnaževanje tal, pa so pred svetovnim dnevom tal opozorili tudi na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Kot so dodali, je nastajanje tal zelo počasen proces, merjen najmanj v tisočletjih. Vsako uničenje tal je zato dokončno.

O razmerah kmetijskih tal v Sloveniji pa so izpostavili, da imamo zaradi velikega nagiba, plitvih in skalovitih tal ter vse večje pozidanosti vse manj površin, primernih za pridelavo hrane, zato je v luči tega še toliko bolj pomembno, da tla varujemo in ohranjamo.

Ob svetovnemu dnevu tal bo tudi v Sloveniji več dogodkov. Ministrstvo za okolje in prostor organizira srečanje Slovenskega partnerstva za tla, v okviru katerega se bodo strokovnjaki med drugim posvetili ekološki intenzifikaciji kmetijstva v luči podnebnih sprememb, oživitvi tal za zdravje rastlin in ljudi ter ekosistemskih pristopov pridelave za prehransko varnost.

Mednarodni dan praznovanja tal je leta 2002 priporočila Mednarodna zveza znanosti o tleh. Nato je FAO pod okriljem kraljevine Tajske in v okviru globalnega partnerstva za tla uradno podprl ustanovitev mednarodnega dne kot globalne platforme za ozaveščanje. Generalna skupščina ZN je nato leta 2013 določila 5. december 2014 za prvi uradni svetovni dan tal.