Tla: kjer se hrana začne

Tla: kjer se hrana začne

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter organizacija Global Soil Partnership sta leta 2013 5. december razglasili za svetovni dan tal. Pet let kasneje, 5. decembra 2017, je bilo ustanovljeno tudi Slovensko partnerstvo za tla.

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, z letošnjim sloganom Svetovnega dneva tal »Tla: kjer se hrana začne«, pozornost svetovne javnosti osredotoča predvsem na pomen tal za pridelavo hrane, ki je bogata s hranilnimi snovmi.  S tem namenom so v okviru Slovenskega partnerstva za tla pripravili posvet, na katerem bodo strokovnjaki predstavili zadnje ugotovitve.

Program posveta najdete TUKAJ.

Tla predstavljajo temelj za oskrbo s hrano, biomaso in surovinami, dajejo življenjski prostor ljudem in drugim organizmom, so osnova za vrsto človekovih dejavnosti, oblikujejo krajino, so vir genetske raznolikosti in arhiv dediščine.

Slovensko partnerstvo za tla je prostovoljno združenje organizacij in posameznikov Slovenije, ki želijo prispevati k trajnostnemu upravljanju in varovanju tal kot pomembnega neobnovljivega naravnega vira v Sloveniji.