Terenske vaje na Hrvaškem

Pretekli teden so se študenti mudili na tridnevnih terenskih vajah na Hrvaškem.

V okviru predmeta Upravljanje populacij prostoživečih živali (UPPŽ) so obiskali raziskovalno-eksperimentalni poligon oz. fakultetno lovišče Prolom (pri Glini) v lasti Agronomske fakultete Vseučilišča v Zagrebu, kjer so spoznavali način upravljanja prostoživečih živali v lovišču in vrste divjadi, ki so na tem območju prisotne.

V okviru predmeta Molekularna ekologija v naravovarstvu (MEN) so si ogledali tudi Muzej krapinskih neandertalcev.

Terenski obisk in sodelovanje s študenti ter profesorji iz tuje fakultete je pripomogli k internacionalizaciji študijskega programa na Fakulteti za varstvo okolja. Tokratni delovni obisk slovenskih študentov in profesorjev na Hrvaškem je še dodatno okrepil sodelovanje med fakultetama tako na raziskovalnem kot tudi pedagoškem področju.

Raziskovalno – eksperimentalni poligon PROLOM

Muzej krapinskih neandertalcev

Preskoči na vsebino