Svetovni dan žab

Dan, posvečen žabam. 20. marec je namenjen izobraževanju o dvoživkah, ki imajo pomembno vlogo pri ravnovesju v naravi, ter ozaveščanju o prizadevanjih za njihovo ohranitev.

Dvoživke, kamor uvrščamo tudi žabe, so bile prvi vretenčarji na kopnem. Še vedno so življenjsko odvisne od vode. Vanjo odlagajo jajčeca, v vodi živijo njihove ličinke, pa tudi veliko odraslih dvoživk. Poznanih je več kot 7.460 vrst žab, ki so izredno raznolike in prilagojene različnim življenjskim okoljem. Strokovnjaki še vedno mesečno odkrivajo nove vrste, predvsem v odročnih predelih tropskih deževnih gozdov.

Žabe so razširjene na vseh celinah, razen na Antarktiki, od tropov do subarktičnih območij, v visokogorju in puščavah, ob obalah ter v tropskih deževnih gozdovih, kjer so najbolj raznolike.

Danes kar tretjini vseh vrst grozi izumrtje. Glavni vzroki za to so poseganje človeka v njihov življenjski prostor, podnebne spremembe, onesnaževanje okolja, naseljevanje tujerodnih vrst in širjenje bolezni.

Zakaj si moramo prizadevati ohraniti dvoživke?
Dvoživke se pretežno hranijo z žuželkami in jih vsako leto pojedo na milijone. Te iste dvoživke so pomemben vir hrane za druge živali. V ekosistemih igrajo pomembno vlogo tako plena kot tudi plenilcev, s čimer ohranjajo krhko naravno ravnovesje. Koža dvoživk je prepustna, zaradi česar je zelo dovzetna za strupene snovi v okolju. S tem so dvoživke pomemben kazalec stanja kvalitete okolja in tako posredno pred nevarnostjo opozarjajo tudi ljudi.

Smrtonosna bakterija
Dvoživke ogroža bolezen hitridiomikoza, ki jo povzroča posebna gliva Batrachochytrium dendrobatidis, ki jo je človek v zadnjih 65 letih s preseljevanjem dvoživk iz Afrike razširil po vsem svetu. Obolenje je zaenkrat v naravi nezaustavljivo in neozdravljivo! Kjerkoli se pojavi, pogine več kot 90 % dvoživk.

Akcije za ohranitev dvoživk
Številne naravovarstvene organizacije, Svetovna (WAZA) in Evropska zveza (EAZA) živalskih vrtov in akvarijev, katerih član je tudi ZOO Ljubljana, si prizadevajo ohraniti ogrožene vrste v živalskih vrtovih, da bi jih lahko vrnili v naravno okolje, ko bomo znali obvladovati bolezen. S kvalitetnimi izobraževalnimi programi ozaveščamo obiskovalce in širše občinstvo o žabah in njihovem pomenu v naravnem okolju.

Previdno na cestah!
Dvoživke, ki se konec zime selijo iz prezimovališč na mrestišča in ob tem prečkajo ceste, zelo ogroža promet, zato na več krajih po Sloveniji Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev Slovenije vsako sezono postavi začasne ograje, ki preprečujejo dvoživkam prečkanje ceste in jih tako obvaruje. Prostovoljci jih pod vodstvom strokovnjakov iz društva vsak večer pobirajo ob ograji in jih varno prenesejo čez cesto.

Tudi na FVO izvajamo monitoringe dvoživk, kjer beležimo število in vrste živih in povoženih  dvoživk, ki prečkajo izbrane cestne odseke. S pomočjo tovrstnega monitoringa pripravljamo nabor možnih ukrepov za zmanjšanje povoza.