Strokovno-znanstvena razprava o domorodnosti alpskega kozoroga v Sloveniji

Prof. dr. Elena Bužan in prof. dr. Boštjan Pokorny sta s soavtorji v Gozdarskem vestniku objavila strokovni članek z naslovom O domorodnosti alpskega kozoroga v Sloveniji. Prispevek, ki vključuje znanja z različnih področij, potrjuje prisotnost vrste v Sloveniji v holocenu in s tem zagotavlja ključno izhodišče za prepoznavanje domorodnosti vrste pri nas.

Alpski kozorog (Capra ibex) je alpski endemit. Na območju Slovenije naj bi bila vrsta iztrebljena v drugi polovici 17. stoletja, globalno pa je bila konec 19. stoletja na robu izumrtja. Preživela je le populacija na območju narodnega parka Gran Paradiso na skrajnem zahodu Alp v Italiji. Zaradi ponovnih naselitev in drugih varstvenih programov sedaj alpski kozorog živi v celotnih Alpah, vključno s Slovenijo, kjer pa je vrsta (za razliko od drugih držav alpskega loka) trenutno prepoznana kot tujerodna. Tudi zato populacije v Sloveniji nazadujejo in so v zelo slabem stanju. Malo izvornih osebkov ob naselitvah, zgodovinska ozka grla in ločenost kolonij so zelo verjetno povzročili parjenje v ožjem sorodstvu, kar je zmanjševalo genetsko pestrost in posledično vplivalo na viabilnost populacij. Za dolgoročno ohranitev alpskega kozoroga v Sloveniji so nujni takojšnji aktivni ohranitveni ukrepi, pogoj pa je ustrezna opredelitev izvornosti vrste. V prispevku raziskovalci na podlagi arheozooloških, genetskih in preliminarnih habitatnih analiz utemeljujejo, da je v slovenskih Alpah kozorog domorodna vrsta, ki je živela na ozemlju zdajšnje Slovenije v poznoantičnem in zgodnjem srednjeveškem obdobju.
Risba kozoroga na skali
Risba: Urška Kajtna