Sodelovanje na posvetu o varovanju okolja v Slovenski vojski na Osrednjem vadišču Postojna

Na vojaškem poligonu Poček (Bile) je bil 18. 4. 2024 organiziran posvet o varovanju okolja na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna. Na posvetu je poleg Ministrstva za obrambo (državni sekretar Rudi Medved), SV (polkovnik Igor Šepec, podpolkovnica Nina Raduha), lokalne skupnosti (župan občine Postojna Igor Marentič) in podjetja Envit (dr. Domen Leštan) sodelovala tudi Fakulteta za varstvo okolja (doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek). Lokalnim deležnikom, zainteresirani javnosti in ostalim sodelujočim je Al Sayegh Petkovškova predstavila namen in cilje CRP projekta »Tveganja zaradi okoljskih in naravnih nesreč na območjih delovanja Slovenske vojske«, dosedanje aktivnosti, plan dela v letu 2024 ter se dotaknila preteklih raziskav vplivov vojaške dejavnosti na okolje na območju vojaškega poligona Poček.

Foto: arhiv MORS in Občina Postojna