seja Komisije za študentske zadeve

seja Komisije za študentske zadeve

Obveščamo, da bo imela Komisija za študentske zadeve redno sejo v sredo, 17. februarja, ob 13. uri.

Študente, ki nameravajo oddati prošnje, pozivamo, da to storijo do 12. 2. 2021.