Projekt: Uporaba lesne biomase za namene pridobivanja kemikalij in pridelavo biogoriva