Priznanje domorodnosti alpskega kozoroga ključno za ohranitev vrste

Potem ko je alpski kozorog v Sloveniji izumrl, so ga konec 19. stoletja prvič spet naselili v slovenski prostor

Pri Triglavskem narodnem parku in Zavodu za gozdove Slovenije si prizadevajo za prepoznavo alpskega kozoroga kot domorodno vrsto v Sloveniji. Po njihovem mnenju je takšna ureditev ključna za ohranitev vrste.

Na oktobrskem strokovnem posvetu Alpski kozorog v Sloveniji včeraj, danes, jutri, ki sta ga omenjeni organizaciji pripravil na Bledu, je sodeloval tudi dekan Fakultete za varstvo okolja, prof. dr. Boštjan Pokorny. Poudaril je: »Alpski kozorog je endemit za Alpe, pri čemer se le v Sloveniji obravnava kot tujerodna živalska vrsta.« Ob tem se med drugim poraja vprašanje prepoznave alpskega prostora kot enotnega ekosistema.

Več na povezavi Stroka prepoznava alpskega kozoroga kot domorodno vrsto v Sloveniji

Preskoči na vsebino