Pridobili smo nov mednarodni projekt, tokrat v programu Biodiversa

Srnjak

Fakulteta za varstvo okolja bo v obdobju 2024–2027 sodelovala v velikem mednarodnem projektu z naslovom »Razvoj podatkovnih in analitskih orodij za izboljševanje in povezovanje znanstvenih ter ljubiteljskih aktivnosti za monitoring živali s fotopastmi v Evropi / Developing data management and analytical tools to integrate and advance professional and citizen science camera-trapping initiatives across Europe«.

V triletnem projektu z akronimom BIG_PICTURE bodo sodelovali številni evropski strokovnjaki za ekologijo prostoživečih živali iz desetih držav. Poleg slovenskih bodo sodelovali še raziskovalci iz Norveške, Italije, Španije, Švedske, Nemčije, Nizozemske, Belgije, Francije in Poljske.

Dostop do velike množice zanesljivih in standardiziranih podatkov o prostoživečih živalih, pridobljenih v velikem prostorskem in časovnem obsegu, je eden od ključnih pogojev za razumevanje vedenjskih vzorcev živali in njihovega spreminjanja skozi čas, s tem pa tudi za preprečevanje upada biotske raznovrstnosti. Učinkovito in pravočasno povezovanje (že) zbranih podatkov omogoča oceno trendov, razumevanje vplivnih dejavnikov, hiter odziv na pojavljajoče se grožnje in ocenjevanje uspešnosti upravljavskih ukrepov. A je pri uporabi zbranih podatkov še vedno veliko ovir. V sklopu projekta želimo, tudi v sodelovanju z ljubiteljskimi znanstveniki, opredeliti in odpraviti pravne, institucionalne, družbene, tehnične in praktične ovire za pridobivanje, obdelavo, smotrno organizacijo, izmenjavo in analizo velikih količin podatkov, pridobljenih s fotopastmi (kamerami, namenjenih snemanju prostoživečih živali), ki se vsak dan na mnogih lokacijah zbirajo po vsej Evropi.