Nacionalna podpora pri
ustanovitvi šole

- Geološki zavod Slovenije
- Gozdarski inštitut Slovenije
- Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
- Inštitut za vode Republike Slovenije
- Kemijski inštitut
- Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
- Nacionalni inštitut za biologijo
- Politehnika Nova Gorica
- Triglavski narodni park
- Inštitut za ekologijo
- Ministrstvo za okolje in prostor, agencija RS za okolje
- GZS, služba za varstvo okolja

Regionalna podpora pri
ustanovitvi šole

- GZS UO Celje
- JZ Kozjanski park Podsreda
- Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije, zavod Celje
- RRA Celje
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje
- Zavod za zdravstveno varstvo Celje
- ERICO Velenje
- Mestna občina Velenje
Podpora gospodarstva

- BSH d.o.o.
- Celjske mesnine d.d.
- Cetis d.d.
- Cinkarna d.d.
- Eko d.o.o.
- Elkroj d.d.
- Esotech d.d.
- Geneza d.o.o.
- Gorenje d.d.
- Gorenje Orodjarna d.o.o.
- Inexa d.o.o.
- Javne naprave d.o.o.
- Juteks d.d.
- Klima d.d.
- Schiedel d.o.o.
- SG Automotive d.o.o.
- Steklarna Rogaška d.d.
- Štore Steel d.o.o.
- Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
- Unior d.d.
- Vegrad d.d.
- Vodovod-kanalizacija d.o.o.
- Zdravilišče Laško d.d.
- Plastika Skaza d.o.o.