Upravni odbor

- Katja Esih, predstavnica ustanovitelja
- Danica Jezovšek Korent, predstavnica ustanovitelja
- mag. Matej Meža, predstavnik ustanovitelja
- Tina Kramer, predstavnica gospodarstva
- pred. Klemen Kotnik, predstavnik visokošolskih učiteljev
- Milena Ževart, predstavnica drugih delavcev
- Matej Zabret, predstavnik študentov

Senat

- prof. dr. Boštjan Pokorny
- doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
- izr. prof. dr. Kristijan Breznik
- Špela Hvastja, predstavnica študentov
- Lucija Božijak, predstavnica študentov
- izr. prof. dr. Irena Mrak
- prof. dr. Bojan Sedmak
- prof. dr. Andrej Simončič
- doc. dr. Natalija Špeh

Komisija za študentske zadeve

- viš. pred. dr. Anja Bubik
- pred. Klemen Kotnik
- Nuša Zvržina, predstavnica študentov
- Milena Ževart

Komisija za kakovost

- prof. dr. Elena Bužan
- doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
- izr. prof. dr. Borut Vrščaj
- Katja Čeh, predstavnica študentov
- mag. Andrejka Mevc
- administrator: Saša Zagode Burič

Komisija za izvolitve v nazive

- doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
- prof. dr. Bojan Sedmak
- izr. prof. dr. Irena Mrak
- administrator: Saša Zagode Burič

Komisija za znanstveno-raziskovalno ter svetovalno in razvojno delo

- prof. dr. Boštjan Pokorny
- prof. dr. Elena Bužan
- izr. prof. dr. Kristijan Breznik
- administrator: Saša Zagode Burič

Komisija za založništvo

- prof. dr. Bojan Sedmak
- pred. Klemen Kotnik
- dr. Peter Skoberne
- administrator: Milena Ževart

Študentski svet

- Špela Hvastja
- Lucija Božijak
- Katja Čeh
- Tiara Kaligaro
- Maša Osojnik
- Tjaša Kelc
- Nuša Zvržina
- Matej Zabret
- Ana Žagar

Komisija za enakopravnost, enake možnosti in bioetiko

- doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
- viš. pred. dr. Peter Skoberne
- prof. dr. Elena Bužan