Pogoji za vpis

  • matura ali
  • poklicna matura ali
  • pred letom 2002 opravljen zaključni izpit v štiriletnem izobraževanju.

Pogoji za prehode med programi

O prehodu z višješolskih strokovnih in visokošolskih študijskih programov odloča Komisija za študijske zadeve Fakultete za varstvo okolja na podlagi meril za prehode med študijskimi programi.

Zaključek študija

Za dokončanje študija bo moral študent opraviti vse obveznosti po programu in uspešno opraviti 10-tedensko praktično izobraževanje ter izdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo, ki šteje 16 kreditnih točk. Tako bo zbral zahtevanih 180 kreditnih točk.

Način izvajanja študija

Redni in izredni študij.

Kraj izvajanja študija

Redni in izredni študij izvajamo v Velenju. Izvedba študijskega programa je odvisna od števila vpisanih študentov.

Šolnina

Višino šolnine določi Upravni odbor Fakultete za varstvo okolja vsako leto do konca meseca junija.

Preskoči na vsebino