Objava v strokovni reviji Heredity

Prof. dr. Boštjan Pokorny je s soavtorji  v spletni izdaji revije Heredity objavil članek z naslovom “Spatial genetic structure of European wild boar, with inferences on late-Pleistocene and Holocene demographic history”.

ČLANEK

Več tudi na: www.nature.com/hdy/