Objava v Regionalni razvoj 8

V 8. zvezku zbirke založbe ZRC Regionalni razvoj 8, z naslovom Regionalni razvoj včeraj, danes, jutri, je doc. dr. Natalija Špeh s soavtorjema viš. pred. dr. Anjo Bubik in pred. Blažem Barboričem objavila prispevek Kakovost vodnih virov in raba tal na vodovarstvenem območju Ljubija.

https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1974

Preskoči na vsebino