Objava v Journal of Mammalogy

Prof. dr. Boštjan Pokorny je s soavtorji v ugledni reviji Journal of Mammalogy, ki jo izdaja Oxford University Press, objavil raziskovalni članek z naslovom »Genetic diversity and complex structure of the European Roe Deer population at a continental scale«

Več tudi na: https://academic.oup.com/jmammal in https://academic.oup.com/jmammal/advance-article-abstract/doi/10.1093/jmammal/gyad098/7344343?redirectedFrom=fulltext

Čeprav je srnjad (Capreolus capreolus) najpogostejša in najbolj razširjena vrsta prostoživečih parkljarjev v Evropi, ki naseljuje različne habitate, je bilo le malo študij, v katerih bi z analizami DNK v celičnih jedrih ugotavljali populacijsko strukturo vrste v velikem prostorskem merilu. Cilji te vseevropske študije so zato bili: (i) določiti gensko raznolikost in genetsko populacijsko strukturo srnjadi v Evropi; (ii) opredeliti najpomembnejše bariere (ovire), ki otežujejo/onemogočajo pretok genov med populacijami; (iii) določiti dejavnike, ki so vplivali na genetsko strukturo srnjadi na evropskem kontinentu.