Back

Objava v Geografskem vestniku

V reviji Geografski vestnik je doc. dr. Natalija Špeh s soavtorjema viš. pred. dr. Anjo Bubik in pred. Blažem Barboričem objavila članek z naslovom Vodnoekološke razmere na območju doline Zaloka.

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/issue/current

Skip to content