Obisk Dovžanove soteske in Regijskega parka Škocjanske jame

Na zadnji marčevski petek so si študentje v okviru predmetov Načrtovanje in razvoj zavarovanih območij in Razvoj podeželja ogledali naravni spomenik Dovžanova soteska.

Namen terenske ekskurzije:

  • Pregled pravnih aktov ter vseh podpornih dokumentov za ustanovitev naravnega spomenika (1988) ter prilagajanje pravnih aktov glede na spreminjajočo se zakonodajo. Podrobnosti so študentje izvedeli ob obisku Urada za okolje in prostor Občine Tržič.
  • Sprehod po ogledni/učni poti in seznanitev s ključnimi vsebinami zavarovanega območja.
  • Obisk Razstavno-izobraževalnega središča v naselju Dolina – ogled zbirke in pogovor z domačinom Janezom Kavčičem o življenju na območju povirnega dela Tržiške Bistrice ter njihov odnos do Dovžanove soteske

Študentje so nato v spremstvu profesoric izr. prof. dr. Irena Mrak in doc. dr. Natalija Špeh obiskali tudi Regijski park Škocjanske jame, po katerem jih je popeljala dr. Rosana Cerkvenik. Dr. Cerkvenikova je kot domačinska z območjem močno povezana in je poleg celovite predstavitve delovanja regijskega parka predstavila vrsto področij, ki so za značilna za kraško območje. Študentje so tako spoznali značilnosti tega kraškega območja tako na površju, kot tudi pod njim ter vsa ozadja aktivnosti, ki jih izvaja Javni zavod RPŠJ.