Naravoslovni dan: Okolje varujemo z znanjem

Na FVO smo gostili dijake 4. letnika okoljevarstvenega programa Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje.

Študentom smo najprej predstavili okoljsko preteklost Šaleške doline in skupaj ocenili prehojeno pot na področju okoljske sanacije. Med vodenim sprehodom so dijaki s pomočjo mentorjev FVO vzeli vzorce reke Pake, ki so jih nato v laboratoriju tudi analizirali. Spoznali so se še z izračuni ogljičnega odtisa izdelkov in se ob koncu zazrli še v prihodnost Šaleške doline, ki se po uspešni okoljski sanaciji sooča še s prestrukturiranjem gospodarstva.

V okviru naravoslovnega dne so spoznali pomembnost in širino področja varstva okolja in študij Varstva okolja in ekotehnologij ter široko paleto zaposlitvenih možnosti.