Nameščanje kamer v lovišču Oljka, Šmartno ob Paki

Člani projektne skupine so marca 2023 začeli s spomladanskim določanjem populacijskih gostot divjih prašičev (in drugih velikih vrst prostoživečih sesalcev), in sicer z uporabo fotopasti, pri čemer nadgrajujejo pridobljena znanja ter sodelovanje v mednarodnih projektih, tj. European Observatory of Wildlife (EOW) in StepChange (program Obzorje 2020; projekt namenjen pospeševanju sodelovanja z lovci kot pomembnimi ljubiteljskimi znanstveniki v monitoringu in raziskavah prostoživečih živali in biodiverzitete).

Najprej so namestili večje število kamer v lovišču Oljka, Šmartno ob Paki (Savinjsko-Kozjansko lovskoupravljavsko območje, osrednja Slovenija), in sicer v sodelovanju Fakultete za varstvo okolja (FVO), Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), in lovcev lovske družine Oljka.

Tesnost in uspešnost sodelovanja obeh akademskih institucij najbolje potrjuje projektna sodelavka Katrin Školnik Škrabe, ki je na FVO z odliko diplomirala na prvostopenjskem študiju, trenutno pa končuje magistrski študij na UP FAMNIT, in sicer z izdelavo magistrske naloge prav v sklopu skupnega CRP projekta.