Mikroplastika – jutrišnji makro problem

Ste se kdaj vprašali koliko mikroplastike je okoli nas, v našem vsakdanjem življenju?

Danes smo dnevno obkroženi s številnimi informacijami in tudi tematika mikroplastike se v zadnjih letih vedno pogosteje pojavlja na naslovnicah. Predvsem z namenom, da se to, na prvi pogled nevidno, a vseprisotno novodobno okoljsko onesnaževalo, ljudem približa in okrepi njihovo zavest glede nevarnosti mikroplastike v našem okolju. Mikroplastika so namreč majhni delčki plastike, manjši od petih milimetrov, ki se v okolju pojavljajo kot posledica plastičnega onesnaževanja. Ker jih s prostim očesom težko opazimo in prepoznamo, jih pogosto spregledamo. A zaradi tega niso za okolje in ljudi nič manj nevarni!

Z namenom ozaveščanja mladih glede problematike mikroplastike, so se konec leta 2021 povezali strokovnjaki iz različnih področji in v okviru evropskega programa Erasmus+ začeli izvajati zanimiv mednarodni projekt »Mikroplastika-jutrišnji makro problem (MicPraPROB)«.

Avtorji projekta – Fakulteta za varstvo okolja iz Velenja, podjetje Dermol svetovanje iz Litije ter italijanska nevladna organizacija CSIG iz Taranta iz mesta Taranto z juga Italije – so mnenja, da bodo sami sicer težko rešili svetovni problem mikroplastike v okolju, a lahko s svojimi znanji in izkušnjami pripomorejo k temu, da o tem problemu začne razmišljati več ljudi, predvsem mladih.

Projektni partnerji želijo s projektom predvsem povečati ozaveščenost o problemu mikroplastike med mladimi, učitelji in izobraževalnimi ustanovami. Učiteljem želijo ponudili kakovostno učno gradivo, ki bi ga lahko uporabljali v šolah kot kurikularni ali obšolski učni vir. Prav tako želijo okrepiti ozaveščenost širše javnosti in spodbuditi razpravo o tej temi, ki bi vodila k razmisleku o možnih rešitvah problema.

Projekt se osredotoča na štiri glavne cilje: razumevanje, kaj je mikroplastika, poznavanje načinov njenega vstopa v okolje, zavedanje tveganj, ki ga predstavlja za naše okolje in zdravje ter prepoznavanje načinov za preprečevanje prihodnje množične kontaminacije z mikroplastiko.

Srednješolci in študenti so tako na webinarjih že spoznavali različna področja mikroplastike – od njenega nastanka, uporabe, vnosa in vplivov na okolje. Ugotavljali so kje vse lahko mikroplastiko najdejo in kako jo prepoznajo v gospodinjskih izdelkih ter urbanih okoljih. Srečali so se z vprašanjem, ali je odpadna plastika skrb ali priložnost ter ugotavljali, kakšen je vpliv mikroplastike na okolje.

Zanje je organizirano tudi posebno tekmovanje v pripravi najboljšega in najbolj kreativnega videa na temo »Svet brez mikroplastike«. Tekmovalne skupini morajo svoje video izdelke oddati najkasneje do konca januarja 2022. Več o pravilih tekmovanja, točkovanju in podelitvi nagrad najdete TUKAJ.

Več zanimivosti o mikroplastiki in projektu lahko najdete na spletni strani projekta Mikroplastika danes,  kjer so avtorji na enem mestu zbrali veliko zanimivega in uporabnega gradiva s področja mikroplastike in njene prisotnosti v našem vsakdanjem življenju.

Še nekaj zanimivih MicPraPROB vprašanj in ODGOVOROV