Razpis – štipendiranje prakse v tujini ERASMUS+

 

 

 

 

Razpis 2022-2024; NOV RAZPIS 2022 JE ODPRT!!!

Prijavnica 2022-2024

Razpis 2021-2023; Sprememba razpisa; RAZPIS 2021 JE ODPRT!!!

Prijavnica 2021-2023

image002

Razpis 2020-2022; Podaljšanje razpisa do 2023; Sprememba razpisa; RAZPIS JE ODPRT!!!

Prijavnica 2020-2023

Razpis 2019-2021; Podaljšanje razpisa do 2022; Sprememba razpisa; RAZPIS JE ZAPRT!!!

Prijavnica 2019-2022

Razpis 2018-2020 RAZPIS 2018 JE ZAPRT!!!

Prijavnica 2018-2020

Razpis 2017-2019 RAZPIS 2017 JE ZAPRT!!!

Prijavnica 2017-2019

Razpis 2016-2018 RAZPIS 2016 JE ZAPRT!!!

Prijavnica 2016-2018 

Rezultat iskanja slik za logo Evropski socialni sklad

PROGRAM MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za vsako posamezno razpisno obdobje se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in validiranjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Cilj programa je izboljšanje udeležbe slovenskih študentov na dodiplomski in podiplomski stopnji študija iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna mobilnost) ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa 2014-2020 prek programa Erasmus+, Ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v visokošolskem sektorju, Mobilnost študentov, ki ga izvede nacionalna agencija Center Republike Slovenije za evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Upravičen strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše, v fiksno določeni mesečni višini za vsako posamezno razpisno obdobje (v letu 2016 270 EUR na mesec, v letu 2017 250 EUR na mesec, v letu 2018 220 EUR na mesec in v letu 2019 200 EUR na mesec), kot strošek na enoto, ki jo študent prejme pred/ob odhodu na mednarodno mobilnost v celoti (100 %).

Podrobnejše informacije so del razpisov mobilnosti Erasmus+, Ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v visokošolskem sektorju, Mobilnost študentov, za vsako posamezno programsko obdobje in na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

Vtisi študentov o mobilnosti

Mateja Kremžar, študentka 3. letnik

Boštjan Deberšek, študent 3. letnik

Marko Šmid Jože, študent 3. letnik

Jug Vid, študent 3. letnik

Matija Dvoršak, Praksa na Norveškem

Rok, Novak, študent 3. Letnika

Poročilo o mobilnosti – Malta

Praksa na Portugalskem

Jernej Košir, 2. letnik (Norveška)

Andreja Kovše, absolventka (Norveška)

Branislav Krsmanović, 3. letnik (Islandija)

Jelena Bailović, absolventka (Islandija)

Rok Novak, absolvent (Norveška)

Sašo Veselinović, absolvent (Norveška)

Tia Breznik, 3. letnik (Turčija)

Urška Kunej, absolventka (Norveška)

Živa Vipotnik, absolventka (Islandija)

Oglasil se nam je naš študent Rok Novak, ki opravlja prakso na mednarodni izmenjavi v kampusu Evenstad na Norveškem.

Kot je razvidno iz njegovega zapisa, je nad dogajanjem navdušen in že zdaj priporoča kolegom, da naj se odločijo za takšno izkušnjo.

Zadnja vest: prvič v življenju je videl severni sij!

Rok, Novak, študent 3. Letnika

Špela Jug in Nina Erjavec, 3. letnik

Zadnja novica: praktično usposabljanje na Islandiji je čudovita izkušnja!

Urška Mrak, 2. letnik (Norveška)

Maja Emeršič, 3. letnik (Norveška)

Diana Klobasa, 2. letnik in Urban Sotenšek, 3. letnik (Norveška)

Denis Napast, 3. letnik

Živa Vipotnik, diplomantka VŠVO

Maja Hudej, diplomantka VŠVO

Mateja Kolar, 2. letnik (Romunija)

Mateja Kolar, 2. letnik (Romunija)

Janja Zabukovnik in Katrin Školnik Škrabe, 2. letnik (Islandija)

Nina Ocvirk, 3. letnik (Portugalska)

Prispevek Nine Ocvirk na natečaju Študentskega mednarodnega informacijskega centra (ŠMIC) “Študent vandra”

Žan Rutnik Rader, 3. letnik (Islandija)

Jaka Cesar, 3. letnik (Nemčija)

Prispevek Jaka Cesarja, ki je bil objavljen v parkovnem časopisu v Nemčiji.

Diana Klobasa in Urban Sotenšek, nova diplomanta (Španija)

Anja Debeljak, 3. letnik (Italija)

Tom Kirič, 3. letnik (Španija)

Ana Žagar, Top 10 stvari, 3. letnik (Španija)

Tom Kirič, absolvent (Španija)

Marko Slaček, absolvent (Španija)

Nika Kos, absolventka (Španija)

Jure Železnik, absolvent (Portugalska)

Nuša Erjavec, video, diplomantka (Norveška)

Tuji študenti na Erasmus+ izmenjavi na FVO

Pred kratkim je svoje polletno gostovanje pri nas zaključil študent Giuseppe Manzo iz Italije. Na mednarodni izmenjavi po programu ERASMUS je pod mentorstvom pred. dr. Nataše Kovačić opravljal praktično usposabljanje v podjetjih  HTZ, Centralna čistilna naprava Šoštanj in ERICO. Ko smo se poslovili, smo mu zastavili še nekaj vprašanj.

Intervju – Giuseppe Manzo, Italija

Pri nas sta na mednarodni Erasmusplus izmenjavi študenta Leo Van Hoeymissen in Wei Sean Chew iz Francije. Opravljata praktično usposabljanje na Centralni čistilni napravi Šoštanj pod mentrostvom prof. dr. Milenka Roša in delovnim mentorstvom ga. Nataše Uranjek-Ževart. Študentoma smo zastavili nekaj vprašanj.

Intervju – Léo Van Hoeymissen, Francija

Intervju – Wei Sean Chew, Francija

Vtisi italijanskih študentov Paola Pettinea in Antonia Prata iz Univerze Federico II iz Neaplja, iz praktičnega usposabljanja v Triglavskem narodnem parku:

“What to say….it is really a beautiful experience so far….working for the park is completely different from anything we did in our past!! It is a great mixture of office work and field experiences…just yesterday we went on the field to collect branches for the celebration of this sunday and now we are in the office working at our academic project….a great, continuous challenge!!

It is very amusing to have the opportunity to spend our time here, people are nice and places are astonishing, we know it will always get better and we can’t wait to see what Slovenia has in store for us in the future days!!!”

Informacije o praksi v tujini

PRAXIS iskalnik praktičnega usposabljanja

 

Praktično usposabljanje na Norveški univerzi za uporabne znanosti, Campus Evenstad, Norveška

Forest and Moose project

Ecology and Evolution Group

Praktično usposabljanje na Univerzi Ghent, Belgija

Obvestilo