Knjižnica

Naloge visokošolske knjižnice FVO opravlja Knjižnica Šolskega centra Velenje, ki domuje v kletnih prostorih stavbe Gaudeamus in ponuja 63.787 knjižnih enot in 54 naslovov serijskih publikacij.

Nabavna politika FVO se ravna po priporočilih profesorjev in sodelavcev ter spremljanju novosti na knjižnem trgu, ki so povezane z vsebino naših študijskih programov. Študenti imajo zagotovljeno celodnevno dostopnost do študijskega gradiva in čitalniška mesta. FVO je preko knjižnice Šolskega centra Velenje aktivno vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem (COBISS), sodeluje tudi s Knjižnico Velenje in Osrednjo knjižnico Celje.

Knjižnice zagotavljajo študentom, profesorjem in sodelavcem dostop do knjižničnega gradiva, virov in literature za potrebe izobraževalnega in raziskovalnega procesa ter do baz podatkov (EBSCOHOST, EBSCOe-book, GVIN, Press reader, Ius Info, SSKJ 2, e-bonitete, VEČER ARHIV).

FVO ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju tudi s Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK), ki študentom in sodelavcem omogoča brezplačni dostop do njihovega gradiva.

Informacije

Delovni čas knjižnice ŠC Velenje

 • pon, tor, sre: 7.00 – 16.00
 • čet, pet: 7.00 – 15.00

Knjižne novosti

 • Srakar A., Sharma B., Shekhar S. (2023). Biodegradability of Conventional Plastics. Anglija
 • Teresa A.P. Rocha-Santos, Armando C. Duarte, (2017). Characterization and Analysis of Microplastics. Anglija.
 • Lorenčič M. (2022). Točka brez vrnitve. Ljubljana.
 • Bobovnik N., Cigale D., Frelih M…. (2023). Uvod v študij geografije. Ljubljana.
 • Grahan T. (2023). Nature Conservation in Europe. UK.
 • Rob G. (2016). Dude making a difference. Kanada.
 • Janeš D., Kočevar Glavač N. (2015). Modern cosmetics. Ljubljana.
 • Vrhovšek D. (1985). Sladkovodne alge. Ljubljana
 • Hester T. (2021). Wallet Activism. Dalas.
 • Clarence J. Glacken (1997). Traces on the Rhodian Shore. London.
 • U. Kirschbaum, V. Wirth (1997). Flechten erkennen, Luftgute bestimmen. Stuttgart.
 • V. Wirth (1995). Flechtenflora. Stuttgart.
 • V. Wirth. R. Dull, S.Caspari (2000). Ulmers Taschenatlas. Stuttgart.
 • U. Kirschbaum, V. Wirth (1997). Flechten erkennen, Luftgute bestimmen. Stuttgart.
 • V. Wirth (1995). Flechtenflora. Stuttgart.
 • V. Wirth. R. Dull, S.Caspari (2000). Ulmers Taschenatlas. Stuttgart.
 • Obrazi geologije, 2021. Ljubljana. (2x)
 • Regionalni razvoj včeraj, danes, jutri, 2021. Ljubljana.
 • U. Hrastnik, A. Koren (2018). Prav poseben zaklad. Ljubljana.
 • Savinjska železnica 1981-2021, 2021. Šmartno ob Paki.
 • D. McAnulty (2021). Dnevnik mladega raziskovalca. Ljubljana.
 • D. Kaštrun (2021). Žabci. Ljubljana.
 • Wilson & Wilsons (2015). Comprehensive analytical chemistry. London.
 • M. N. V. Prasad, M. Vithanage, . Kapley (2019). Mharmaceuticals and Personal Care Products: Waste Management and Treatment Technology. Anglija.
 • Reproductive and Developmental Toxicology, 2017. London.
Preskoči na vsebino