Kamere ujele kuno belico in kuno zlatico

V lovišču Oljka v Šmartnem ob Paki smo v okviru projektov EOW, StepChange in CRP na isti lokaciji posneli zanimive fotografije kune belice (Martes foina) in kune zlatice (Martes martes).

Vrsti med sabo najlažje razlikujemo po obarvanosti kožuha. Pri kuni zlatici je ta rumenkasto rjav z gosto podlanko srnje barve, značilna lisa pod grlom je rumenkasto oranžna. Kožuh kune belice je rjav, s sivkasto podlanko, ki se odraža skozi nadlanko, lisa pod grlom pa je belkasta in vitičasto razcepljena na obe sprednji nogi.

Kuna zlatica poseljuje strnjena gozdna področja, medtem ko belico najpogosteje srečamo v neposredni bližini človeških bivališč. Obe vrsti se prehranjujeta predvsem z glodavci, pticami in žuželkami.

Uspešen ptičji ulov kune zlatice so posnele tudi naše kamere.