Kako je energetika vplivala na okolje Šaleške doline?

Študenti so se na terenskih vajah pri predmetu Okoljski monitoring seznanili s vplivi energetike na okolje Šaleške doline.