Informativni dan za magistrski študij

Za nami je uspešno izveden informativni dan za drugostopenjski visokošolski strokovni magistrski program Varstvo okolja in ekotehnologije.

Zanimiv interdisciplinarni študijski program, ki upošteva današnje in prihodnje potrebe zaposlovalcev ter širše družbe na področju okoljevarstvenih ved so diplomantom predstavili:

  • Dekan prof. dr. Boštjana Pokorny, ki je na prvi stopnji nosilec predmeta Upravljanje populacij prostoživečih živali, na magistrski stopnji pa študentom predaja znanje pri predmetu Bioindikacija in biomonitoring.
  • Doc. dr. Maša Kovič Dine, nosilka predmeta Pravo okolja, sicer specialistka za mednarodno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani.
  • Izr. prof. dr. Irena Mrak, ki je na magistrskem študiju nosilka treh predmetov – obveznega in dveh izbirnih: Projektno in raziskovalno delo, Trajnostni razvoj zavarovanih območij ter Sonaravni turizem in rekreacija. Sicer pa je tudi ena najboljših slovenskih alpinistk.
  • Dr. Martin Batič, ki je zaposlen na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Na prvi stopnji je nosilec predmeta Biotehnologije, na magistrskem študiju pa predava zanimiv predmet Bioterorizem.

Študentom, bodočim magistrom ekotehnologije sta potek študija predstavila tudi študenta 1. letnika magistrskega študija na FVO Alenka Centrih Ocepek in Aljoša Krajnc.

Vpis je možen do 12. 9 2023, na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Preskoči na vsebino