Gostujoče predavanje prof. dr. Nikice Šprema

Včeraj, v sredo, 5. 4. 2023, smo na Fakulteti za varstvo okolja gostili enega najbolj uveljavljenih raziskovalcev divjadi na Hrvaškem in v tem delu Evrope, prof. dr. Nikico Šprema Agronomske fakultete Vseučilišča v Zagrebu.

Profesor Šprem je eden najbolj uveljavljenih raziskovalcev divjadi na Hrvaškem oz. v tem delu Evrope, ki že desetletje in pol proučuje ekološke in genetske značilnosti velikih sesalcev (npr. divjega prašiča, gamsa, muflona, grivastega skakača, divje mačke). Poleg številnih pedagoških in znanstveno-raziskovalnih aktivnosti trenutno vodi raziskovalno-eksperimentalni poligon oz. fakultetno lovišče Prolom (pri Glini), bil pa je tudi prodekan za infrastrukturo Agronomske fakultete in državni sekretar za lovstvo Republike Hrvaške.

Na podlagi bogatih strokovno-znanstvenih in vodstvenih znanj ter izkušenj je predstavil značilnosti upravljanja divjadi in lovstva na Hrvaškem ter najpomembnejše ugotovitve lastnih raziskav, ki jih pogosto izvaja skupaj s kolegi iz Slovenije. Predavanje je študentom omogočilo neposredno primerjavo značilnosti in razlik med upravljanjem velikih sesalcev na Hrvaškem in v Sloveniji ter razumevanje najpomembnejših težav, ki onemogočajo še boljše in skupno upravljanje v obmejnem območju. Takšno predavanje pomembno prispeva k internacionalizaciji študija in učnih izidov.