Gostujoče predavanje Maše Zupančič

V sredo, 3.5. 2023, je pri premetu Človek in okolje gostovala Maša Zupančič s predavanjem “Zdravje naših rek in jezer”

Predstavila nam je pomembne vsebine varstva vodnih ekosistemov, pomen preverjanja ekološkega stanja voda ter različne metode in  tehnologije za zaznavanje težav v rekah in jezerih.

Osredotočila se je tudi na svoje raziskovalno delo – spremljanje cianobakterisjkih  združb v površinskih vodah in razvoj sodobnih molekularnih metod za zgodnje zaznavanje njihovega toksičnega potenciala, ki ga v okviru njenega doktorkega študija bioznanosti na Univerzi v Ljubljani opravlja na Nacionanem inštitutu za biologijo.

Poučila nas je tudi o tem, kako lahko ohranjanju vodnih teles prispevamo tudi sami.

Še več informacij najdete na spletni strani ciano.si in na FB strani ciano.si.

Maša Zupančič je leta 2020 magistrirala na področju ekotehnologij na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, trenutno pa opravlja doktorski študij bioznanosti na Univerzi v Ljubljani. Kot mlada raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo se v prvi vrsti ukvarja z združbami cianobakterij v površinskih vodah s poudarkom na strupenih vrstah. Uporablja različne molekularne metode za boljše razumevanje njihove prostorske in časovne porazdelitve ter razvija nove teste za hitro zaznavo cianotoksinskega potenciala. Komunicira tudi teme varstva vodnih ekosistemov in cianobakterij, predvsem preko družbenih omrežij.