Gostujoče predavanje doc. dr. Huberta Potočnika

V torek, 16. 5. 2023, je pri predmetu Upravljanje populacij prostoživečih živali gostujoče predavanje izvedel doc. dr. Hubert Potočnik z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Predavatelj je eden največjih slovenskih poznavalcev (velikih) zveri, ki že več kot dve desetletji proučuje ekologijo zveri in sodeluje v domačih ter mednarodnih projektih, namenjenih boljšemu poznavanju in varstvu, a tudi aktivnemu upravljanju mnogih vrst zveri: volka, rjavega medveda, risa, divje mačke, šakala in lisice. Glede na aktualnost teme je predavanje o velikih zvereh med študenti in drugimi slušatelji zbudilo zelo veliko zanimanja in je pomembno prispevalo k boljšemu razumevanju problematike, ki jo javnost praviloma zelo slabo in enostransko pozna.