foto natečaj

foto natečaj

Študentom posredujemo vabilo za udeležbo na fotografskem natečaju Veleučilišta v Karlovcu na temo Narava in divjad.

foto natečaj

prijavnica