Fakulteta za varstvo okolja

Fakulteta za varstvo okolja

Sporočamo, da je Svet Nacionalne agencije republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu akreditiral statusno preoblikovanje Visoke šole za varstvo okolja v Fakulteto za varstvo okolja.

Gre za zelo pomemben korak v razvoju naše ustanove, ki bo pripomogel k naši prepoznavnosti med študenti in k boljšim možnostim za vključevanje v mednarodne raziskovalne konzorcije, pa tudi k še  intenzivnejšemu sodelovanju z uveljavljenimi visokošolskimi zavodi na pedagoškem področju.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste prispevali k razvoju VŠVO do te stopnje in smelo stopamo naprej.