Vabljeno predavanje: Pregled okoljskih tveganj in izzivov v Srbiji

V torek, 21.5. 2024 ob 12.00, bo FVO v spletnem okolju Zoom gostila predavateljico dr. Ano Popovič iz Akademije za uporabne tehnične študije Beograd, Srbija

Overview of Environmental Risks and Challenges in Serbia.
Case Study: Lithium explorations, civil protests and dilemmas of mining.

Pregled okoljskih tveganj in izzivov v Srbiji.
Študija primera: Raziskovanje litija, civilni protesti in dileme rudarjenja.

Rudarstvo je primarna gospodarska dejavnost, ki je ključnega pomena za svetovno gospodarstvo, saj zagotavlja surovine za različne sektorje, vključno z gradbeništvom, proizvodnjo in proizvodnjo energije. Vendar pa so rudarske dejavnosti povezane tudi s pomembnimi okoljskimi in družbenimi vplivi, kot so uničevanje habitatov, onesnaževanje in razseljevanje skupnosti, zaradi česar se v tej industriji povečuje število predpisov in prizadevanj za trajnostne prakse.

Predstavljen bo kratek pregled ključnih okoljskih tveganj in izzivov, s katerimi se Srbija danes sooča. Izpostavljena bo problematika rudarjenja litija v rudniku Jadar družbe Rio Tinto, skupaj s civilnimi protesti in zaskrbljenostjo družbe zaradi načrtov ekstraktivne industrije na področju rudarstva in predelave.

Predavanje bo potekalo v angleščini.
Za Zoom povezavo nam pišite na naslov anja.bubik@fvo.si

Začetek

12:00

21. maja 2024

Konec

15:00

21. maja 2024

Kraj

Spletno okolje ZOOM

Preskoči na vsebino