Noč geografije 2024 – predavanje Morski odpadki in Jadransko morje

This event has expired

V Sloveniji bo ob mednarodni prireditvi Noč geografije v petek 5. aprila potekalo 15 dogodkov. Dva dogodka bosta potekala na daljavo, lokacije ostalih pa so: Rateče, Bovec, Nova Gorica, Hrvatini, Koper, Ljubljana, Kamnik, Svibno, Nazarje, Brežice in Maribor.

Fakulteta za varstvo okolja na letošnji Noči geografije sodeluje s predavanjem doc. dr. Natalije Špeh, Morski odpadki in Jadransko morje – od Tržaškega zaliva do Otrantskih vrat

KDAJ? 5. april ob 17:17
KJE? Muzej Vrbovec, Savinjska cesta 8, 3331 Nazarje

Popis morskih odpadkov (MO) na slovenski obali je bil sklepno dejanje prvega dela spremljanja obal Jadranskega morja, začetega v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Univerze v Zadru l. 2018. Kot nadgradnja z evropsko Morsko direktivo (2008) predpisanim kazalnikom (3) za popisovanje MO na obali naš terenski list vsebuje več vidikov. Po geografsko smo ga zasnovali s fizično in družbenogeografskim pristopom in nahajališča MO vrednotili v razmerju do prebivalstva, poselitve, dostopnosti, porekla oz. izvora odpadkov. Terensko delo (april 2023) je pokazalo na uspešno obvladovanje MO v primeru, ko je stalno prisotna in institucionalizirana naravovarstvena dejavnost: primer KP Debeli rtič kot eden daljših dobro ohranjenih delov slovenske obale. Na območjih kopališče Žusterna, Naravni rezervat Strunjan, Bele skale in kopališče Fiesa-Piran smo zabeležili sledove antropogenega onesnaženja, skladno s preteklimi raziskavami NIB in IzVRS (2014-2017): najbolj pogosto prisoten odpadek so cigaretni ogorki in filtri, sledijo slamice (tudi v neplastični obliki), posamezni kosi stiroporja, deli plastičnih vrečk. Večinski del na obalo nanešenega materiala je bil organskega izvora (85%; naplavljen les, trstika, trave in listje). Ostali MO (15 %) so bili antropogenega (plastičnega) porekla. Težje obvladljivi so MO na razčlenjenih obalah (otokih). S pregledom uval otokov od Kvarnerja do južne Dalmacije ugotavljamo, da so zelo redki zalivi, kamor morje ne bi odlagalo.  Prvi popis akvatorija NP Kornati je prepričal, da se dobiček turistične industrije lahko izraža tudi kot akumulacija neavtohtonih MO (glede na državo proizvodnje) v zavarovanem območju. Naslednji popisi (Pašman, Lošinj, Vis, Elafiti) nas dodatno prepričajo o moči in vplivu narave; tokovi in vetrovi ne prizanesejo sleherni, dovolj odprti uvali za nanašanje odpadkov z morja. Razen obal Pašmana so prevladovali MO gospodinjskega izvora.

Dogodke ob prireditvi Noč geografije pripravljajo lokalni organizatorji ob podpori Zveze geografov Slovenije in Evropske zveze geografskih združenj EUGEO.

Povezava na dogodke v Sloveniji:

https://www.geonight.net/category/slovenija/

https://zgs.splet.arnes.si/noc-geografije/noc-geografije-2024/

Zemljevid dogodkov po celem svetu:

https://www.geonight.net/geonight-2024-events/

 

Začetek

17:17

5. aprila 2024

Konec

19:00

5. aprila 2024

Kraj

Muzej Vrbovec, Savinjska cesta 8, 3331 Nazarje  

Preskoči na vsebino