Erasmus+ študenta Ponce Velasco Rodrigo Manuel in Tejedor Pardo Ana iz Španije na izmenjavi na VŠVO

Erasmus+ študenta Ponce Velasco Rodrigo Manuel in Tejedor Pardo Ana iz Španije na izmenjavi na VŠVO